SUN krystal, vaše čistá energie

Ohřev vody

Největší zátěží pro domácnost je vytápění a ohřev vody. U nízko energetických staveb s podlahovým vytápěním se řešení, využití fotovoltaického jevu pro ohřev vody do systému, jeví jako velice perspektivní.

Majitelé fotovoltaických panelů mohou využívat spotřebiče na stejnosměrný proud bez nutnosti přeměny energie. Díky přímému připojení stejnosměrného proudu ze solárních panelů do bojleru mohou majitelé takového systému uspořit nemalé množství energie a finančních prostředků. Elektrické ohřívače vody používají na ohřev vody střídavý proud (AC) z distribuční sítě a stejnosměrný proud (DC) z fotovoltaických panelů. Díky využití fotovoltaiky si zajistíte ekologicky čistou výrobu teplé vody a ušetříte nemalé prostředky v rámci úspor za nákup plynu nebo elektřiny ze sítě.
Výhody fotovoltaického ohřevu vody vítězí nad standardními solárními systémy ohřevu vody klasickými termickými kolektory. Mezi základní výhody fotovoltaického ohřevu vody patří prakticky nulové tepelné ztráty při přenosu vyrobené energie z panelů do zásobníku.

Prostorově nenáročná a jednoduchá instalace kabeláže oproti trubkám je snazším a méně rizikovým prostupem střechou. Je zde vyšší míra rovnoměrnosti solárních zisků v průběhu roku daná závislostí teploty panelů na jejich výkonu. S  růstem teploty panelů klesá relativně jejich výkon, v zimě je tomu právě naopak. Odpadají provozní náklady spjaté s výměnou nemrznoucí kapaliny a napájení regulace s oběhovým čerpadlem. Je zde nulové riziko přehřívání při solárních přebytcích nebo výpadku sítě a riziko úniku nemrznoucí kapaliny se všemi důsledky.

Fotovoltaické panely produkují využitelnou energii i při zatažené obloze, kdy systém s termickými kolektory prakticky nic nevyrobí. Energetické zisky nejsou závislé na teplotním rozdílu mezi teplotou primárního okruhu a okolím. To znamená, že i když je zásobník natopený na vysokou teplotu, není míra dalších tepelných zisků na této teplotě závislá tak, jako u systému s termickými kolektory. Nevýhodou je nutná větší plocha střechy pro umístění panelů a vyšší vliv stínění na míru solárních zisků.

K tomuto systému nepotřebujete žádné vyjádření od distributorů elektrické energie ani Energetického regulačního úřadu.

Zaujala Vás naše nabídka? Vyplňte prosím poptávkový formulář. Ozveme se Vám co nejdříve. Poptávkový formulář