SUN krystal, vaše čistá energie

NOVÉ

Datum: 9. 12. 2019, zpět

Obnovitelné zdroje budou brzy dominovat trhům s elektřinou.

Během následujících pěti let má kapacita obnovitelných zdrojů energie (OZE) stoupnout o 50 procent. Nedávno tom informovala Mezinárodní energetická agentura (IEA). To znamená, že do roku 2024 bude 30 procent globální produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů.


Levnější než fosilní paliva


Jedním z hlavních důvodů boomu OZE ve světě je klesající cena solárních a větrných elektráren. IEA však zároveň upozorňuje, že pro úspěšnou transformaci energetického průmyslu schází proaktivní a společné úsilí jednotlivých států.

Stále více elektřiny se vyrábí z obnovitelných zdrojů a její ceny jsou nižší než u elektřiny získané ze spalování fosilních paliv. Transformace však pořád není dost rychlá, aby klimatickou krizi zastavila.

V souvislosti s prognózou IEA je důležité připomenout, že „kapacita“ nerovná se „produkce“. Kapacita udává teoretické číslo, které by mohly elektrárny vyrobit, kdyby pracovaly na plný výkon 24 hodin denně, což samozřejmě u solárních a větrných elektráren není možné. V současnosti je globální spotřeba energie pokryta obnovitelnými zdroji z 26 procent. Každým rokem ale zároveň potřebujeme stále více energie. Trend je však jasný: energie z obnovitelných zdrojů již není nějakým experimentem, ale stává se nepostradatelnou.

Od minulého roku se kapacita OZE zvedla o 12 procent, a to především díky rozvoji v Evropské unii, Indii a Vietnamu. Poslední jmenovaná země má sice bohaté přírodní zdroje, zároveň si je ale vědoma nebezpečí klimatické změny, která je pro ni více ohrožující než pro mnohé jiné země. Nárůst kapacity je také ovlivněn prudkým rozvojem pobřežních větrných elektráren.