top of page

Nová zelená úsporám

Nainstalovali jsme již více jak 650 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 5600 kWp na střechách rodinných domů a komerčních objektů. I Vám připravíme kompletní nabídku instalace fotovoltaické elektrárny na míru.

purchase-g117f6c0d3_1920.jpg
Provedeme vás celým dotačním procesem a vyřídíme kompletní dokumentaci až po vyplacení dotace na účet žadatele. Díky tomu bylo na desítky našich žádostí vyřízeno úspěšně. Můžete tak získat až 50% dotaci!

Program Nová zelená úsporám, spravovaný Státním fondem životního prostředí, podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, efektivní využívání zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí především CO2.

Poskytované dotace tak výrazně zlepšují ekonomickou stránku výstavby fotovoltaické elektrárny. Ekonomická výhodnost je bez dotací obtížně dosažitelná při současném zvyšování cen komponent a dlouhodobě rostoucím cenám elektřiny. Dotace dokáže urychlit návratnost investice až o 7 let.

Jak funguje dotace?

Kdo může žádat?

  • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů

Kolik získáte?

  • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč

  • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč

  • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč

  • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč

  • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

  • WallBox - dobíjecí stanice pro elektromobily -  15 000 Kč + 10 000 Kč kombinační bonus s FV elektrárnou

 

Celkem dotace max. 225 000 Kč

Více informací na www.novazelenausporam.cz

solar-panels-ga1c7a1911_1920.jpg
bottom of page