top of page

Pravidelný servis FVE

Nainstalovali jsme již více jak 650 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 5600 kWp na střechách rodinných domů a komerčních objektů. I Vám připravíme kompletní nabídku instalace fotovoltaické elektrárny na míru.

solar-panels-gd76b5f2af_1920.jpg
Mylně a obecně se uvádí, že fotovoltaické systémy jsou bezúdržbová technologie.

Provozovatel FVE je zodpovědný za bezpečný provoz své výrobny a měl by v případě škody způsobené provozem FVE být schopen prokázat, že jeho výrobna byla pravidelně a přiměřeně udržována a kontrolována, a to jak z hlediska elektrického, tak i z hlediska mechanického. Servisní činnost se skládá z preventivní údržby FVE, servisního zásahu při poruše FVE, dálkového monitoringu a mytí panelů. Preventivní údržba a čištění dlouhodobě zajišťuje maximální výnosy z provozu FVE. Preventivní údržba předchází poruchovým stavům, jejichž důsledkem by byly výpadky ve výrobě po dobu odstraňování vzniklých závad. Servisní zásah v případě poruchy FVE je řešen do 48 hodin od nahlášení, většinou však do 24 hodin. Na měniče firmy FRONIUS máme servisní středisko plně vybavené pro okamžitou opravu měniče, výměnným systémem vadných komponent. Měniče firmy KOSTAL zabezpečujeme výměnou celého měniče. V rámci komplexní servisní smlouvy nabízíme, dálkový dohled nad činností měničů třetí osobou a provádění fakturace podle požadavku. Nabízíme i vlastní ekologicky šetrný mycí prostředek pro údržbu panelů, který zvýší efektivitu výkonu panelů až o 20 %.

Ovládání a kontrola FVE

Správu vaší fotovoltaické elektrárny pohodlně vykonáváte i v mobilní aplikaci.​ Upozorní Vás pokaždé, když je nějaký problém či se spojí s opravářem.

Kreslený dům s mobilem.jpg
uživatelské prostředí.jpg
bottom of page